.

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
20:00 - 21:00
ΠΕΜΠΤΗ
19:30 - 20:30