.

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
21:00 - 22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
20:30 - 21:30