.

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:30 - 20:30

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αριάνα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διάρκεια: 1 ½ ώρα