.

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:30 - 16:30

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9-15 ετών